שעות א ב ג ד ה ו
07:00 - 08:00   עמית אורן     ארבל דגני  
08:15 - 09:10 מילכה עמית אורן

סיוון חלפון

08:30

מילכה ארבל דגני

מילכה

08:00

09:15 - 10:10 מילכה עמית אורן

סיוון חלפון

09:30

מילכה ארבל דגני

מילכה

09:00

10:00 - 11:00        

 מילכה

10:15

מילכה

10:00

11:00 - 12:00 מילכה 11:15      

מילכה

11:15

מילכה 11:00
17:00-18:00   נןעם פרנק 17:30        
18:00 - 19:00 נטע טלמור נועם פרנק 18:30 עמית אורן נטע טלמור נועם פרנק  
19:00 - 20:00 נטע טלמור נועם פרנק 19:30 עמית אורן נטע טלמור נועם פרנק  
20:00 - 21:00 נטע טלמור נועם פרנק 20:30 עמית אורן נטע טלמור נועם פרנק